Anbefalinger

Applikasjoner 

Entur- appen

Entur er et selskap (helleid av Samferdselsdepartementet ❤️) som tilbyr tjenester innen reiseplanlegging og billettering for kollektivtransport i Norge. Det kan hjelpe deg med å planlegge en reise med kollektivtransport, og tilby billetteringstjenester for å gjøre reisen enklere og mer effektiv. Entur samarbeider også med aktørene i kollektivsektoren om å utvikle enkle, bærekraftige reiser for å oppnå viktige transportpolitiske mål. 

Zotero

Zotero er et gratis program for å samle inn, sitere og håndtere litteraturreferanser og bibliografier. Utviklet som en utvidelse til nettleseren Firefox, er det nå et selvstendig program med connectors for Firefox, Chrome, og Safari. Hensikten med programmet er å erstatte dyre applikasjoner som ProCite, Reference Manager og EndNote, som opprinnelig ble utviklet før internett gjorde det enklere å dele og utveksle kryssreferanser og bibliografier. Zotero kan automatisk oppdage strukturert bibliografisk informasjon på nettsider og lagre dette, samt en kopi av nettsiden ved besøket. Referanser lagret i Zotero kan eksporteres i ulike stilmaler og vises som bibliografier i publikasjoner. Utviklet av Center for History and New Media ved George Mason University i USA, har programmet navn fra albansk som betyr "å mestre" 

Obsidian.md

Verktøyet Obsidian er et kunnskapsbaseverktøy som fungerer på toppen av en brukers lokale mappe med ren tekstfil (md.). Det gir brukerne muligheten til å koble notater sammen og utforske kunnskapen sin i en grafvisning. Verktøyet kan tilpasses med utvidelser, temaer og egendefinerte CSS-stiler. Det bruker Markdown som format, som er lettleselig for mennesker og gir brukerne full kontroll over notatene sine. Obsidian er tilgjengelig for flere plattformer og har et aktivt fellesskap. 

Om du har fått tilgang på mitt Obsidian Velv kan du trykke her: LCARS