Om

Hei, mitt navn er Kianosh Solheim. Jeg ble født den 11. januar 2002 og jeg er en engasjert student og studentpolitiker. Akkurat nå studerer jeg sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, og jeg er så heldig å også være listeleder for Sosialdemokratisk liste ved Studentparlamentet her.

Jeg har alltid hatt et sterkt sosialt engasjement og har alltid ønsket å bidra til et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Derfor har jeg vært aktiv i politikken siden jeg var ganske ung. Jeg tror på at det å stå opp for det du tror på og å kjempe for en bedre fremtid for alle er noe vi alle bør gjøre.

Jeg har vært styremedlem i Bergen AUF siden 2020 og har jobbet hardt for å fremme saker som klima, utdanning, arbeidsliv og internasjonal solidaritet. Jeg tror på at det å ta vare på planeten vår og å sørge for at alle har tilgang til god utdanning og jobbmuligheter er nøkkelen til en bedre fremtid.

Som listeleder for Sosialdemokratisk liste ved Studentparlamentet er jeg opptatt av å lytte til studentenes stemme og å representere deres interesser i ulike fora. Jeg tror på at det å ha en sterk studentbevegelse er avgjørende for å sikre at studentenes stemmer blir hørt og at deres rettigheter blir ivaretatt.