Bybanen

NRK: Unesco mener Bybanen vil være bra for Bryggen

I en ny rapport om hvordan Bybanen vil påvirke Bryggen i Bergen, konkluderer Unesco at en trasé langs Bryggen «vil være en stor fordel både for selve stedet, men også for byen Bergen».

De skriver blant annet at Bybanen vil kunne bidra til at Bryggen i enda større grad oppleves som et viktig landemerke blant innbyggerne i byen.


Spørsmålet har vært det mest betente i bergenspolitikken i en årrekke, og motstandere har brukt verdensarvstedet som argument mot å legge bybane-linjen akkurat her.


Unesco ble invitert på befaring i Bergen i høst, og rapporten skal være rådgivende for lokale myndigheter.


Selv om konklusjonen er positiv, advarer de om farene for verdensarvstedet. De understreker at Bryggen er utsatt, enten man velger å bygge langs Bryggen eller i tunnel. Derfor kommer de med 18 konkrete råd om hva man bør gjøre for å sikre at byggingen ikke blir ødeleggende for Bryggen. De anbefaler blant annet at man vurderer enklere løsninger for traseen, for eksempel enkeltspor over Bryggen.


– Jeg understreker at rapporten er foreløpig og kan inneholde faktafeil. Vi anbefaler alle som skal levere høringsinnspill om å forholde seg til den ferdige rapporten, når den foreligger. På grunn av den store interessen har jeg likevel valgt å legge ut den foreløpige rapporten, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) på kommunens nettsider.


Les saken på det oppopprinnelige nettstedet her: Unesco mener Bybanen vil være bra for Bryggen – NRK Vestland